Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Lucia-juhla 2014


 

Vid Nordica* ordnas tillsammans med första årets studenter en årlig luciafest.

Luciatåget har glatt Nordicas personal, studenter och emeritus så länge som Nordicas nuvarande personal kan minnas. I början deltog Nordicas personals barn i luciatåget men nuförtiden har man bett finskspråkiga förstaårsstudenter från läroämnet nordiska språk att delta i tåget. Studenterna förbereder upprädandet på hösten tillsammans med läraren i muntlig kommunikation och uppträder på luciadagen för Nordicas personal och emeritus samt för andra i Forsthuset.

Se videon: http://www.helsinki.fi/sup/av/Lucia-2014.mp4.

* Nordica är en läroämnesgrupp som består av följande läroämnen: nordiska språk, nordisk litteratur och svensk översättnig.