Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

14.11.2014
Öppet arrangemang: Litteratur utan gränser. Nya tendenser i nordisk litteraturforskning

Fredag 14 november 2014 kl 10-15 i Auditorium XV, Huvudbyggnaden.

1)  Arne Melberg, professor emeritus i allmän litteraturvetenskap, Oslo universitet:
”Essä och roman i prosans tid: Proust, Woolf, Sebald.”

2) Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet:
”Stå i bredd: 70-talets kvinnor, män och litteratur. Att värdera ett litterärt decennium.”

3) Jennie Nell, fil. dr i litteraturvetenskap, Stockholms universitet:
”’…det jag anser för en wanheder, at ens misstänkas som Auctor’. Om bilden av Bellman och Bellmans självbild.”

4) Hadle Oftedal Andersen, docent i nordisk litteratur, Helsingfors universitet:
”Mellom struktur och force. Diktsamlingen som sjanger.”

5) Kristina Malmio, docent i nordisk litteratur, Helsingfors universitet
"’De tings must be in order. Den de coustumers buy better.’ Finlandssvensk litteratur och senmodern ekonomi.”

Alla varmt välkomna!

Kaffe och lunchsmörgås serveras.