Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Riddartecknet av första klass av Finlands Vita Ros orden till Lea Laitinen

Lea LaitinenRepublikens president har beviljat riddartecknet av första klass av Finlands Vita Ros orden till professor i finska språket Lea Laitinen.

Mera information: