Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

17.12.2014
Längskorpus om talspråk i Helsingfors publiceradTalspråkskorpusen Helpuhe1 har publicerats på Språkbanken via LAT-servicen. Korpusen är sammansatt av över 200 intervjuer och av varje intervju cirka en halvtimme har skrivit ut. Intervjumaterialet föreligger för forskningsbruk och man kan ansöka om personlig användningstillstånd på Språkbanken.

Läs mera av talspråkskorpusen här (på finska).

Mer information:
dos. Hanna Lappalainen
050-3185250
hanna.lappalainen(a)helsinki.fi