Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

9.12.2014
Exceptionellt mycket finansiering från Kone åt institutionens forskare

Koneen Säätiö

Kones fond beviljade detta år exceptionellt mycket finansiering åt flera av institutionens forskare och forskningsgrupper. Den största summan fick ett treårigt samprojekt mellan forskare i växelverkan och kulturarbetare. Projektet analyserar konst både som ett arbete och som ett redskap att lära sig nytt samt att förebygga utslagenhet. Härutöver finansierades bl.a. forsking i det finska romspråket och de övriga Östersjö områdens romspråk, forskning i växelverkan och tvåspråkighet samt forsking i stadsberättelser.

Här finner du en lista (på finska) på alla institutionens forskare som beviljades finansiering av Kone.

Forskare:

Forskningsprojekt

Mera information på Kones hemsidor: (på finska): http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2014/ .