Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

7.1.2015

Finländska klassikerbiblioteket på nätet från den 15.1.2015


Den 15.1.2015 offentliggörs ett digitalt finländskt klassikerbibliotek, producerat av projektet Kirjallisuuspankki-Litteraturbanken. Klassikerbiblioteket offentliggörs kl. 16.00 i Kajsahuset, Helsingfors universitet, sal 7062.

Det nya klassikerbiblioteket erbjuder en omfattande och källkritisk sammanställning av finsk- och svenskspråkig finländsk litteratur samt av forskningsdata som gäller denna litteratur: bibliografier och olika sökmöjligheter, samt en årsbok för forskning i finländsk litteratur, Joutsen – Svanen.

I klassikerbiblioteket kan användarna läsa och forska i skönlitterära verk, samt i framtiden även skapa en virtuell studie- och forskningsmiljö, studera böcker, tidskrifter och t.ex. bild- och ljudmaterial, samt utnyttja tekniska hjälpmedel, så som ordböcker, och forskningslitteratur.

Via klassikerbiblioteket når man material som tidigare varit svårtillgängligt, vilket innebär en betydlig förbättring exempelvis för studenter och forskare i andra länder som undersöker och studerar Finlands olika språk och litteraturer. Eftersom materialet kan kopieras, bearbetas och konverteras för olika ändamål får lärare t.ex. i skolorna också nya möjligheter då det gäller att skapa undervisnings- och övningsmaterial.

Projektet är ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets biliotek. Ansvarig ledare för projektet är Jyrki Nummi, professor i inhemsk litteratur. Se mera information på projektets hemsida.