Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

11.4.2014
Festsymposium för Jan Lindström

Image: Linda TammistoJan Lindström, professor i nordiska språk, fyller 50 år i vår. För att hylla honom ordnar institutionen ett festsymposium 11.4.2014. Programmet finns nedan.

Symposiet hålls i sal 6 i Forsthuset (Unionsgatan 40, 3 vån).

Alla intresserade är varmt välkomna!

 

 

 Festsymposium för Jan Lindström 11.4.2014
Plats: sal 6 U40, Unionsgatan 40, Forsthuset

15.00–15.10 Hanna Lehti-Eklund: Inledning

15.10–15.30 Tur och ordning:
Mirja Saari: Janne på resa inom nordistiken
Anne-Marie Londen: Några ord om Jannes samtalsforskning

15.30–15.50 Hadle Oftedal Andersen: Some girls. Mick Jaggers metapoesi

15.50–16.10 Jan Anward: En särskild hög – om en SISR

16.10–16.25 Tiina Räisä: Kommunikativa praktiker i medieritualen ”Skidåkning i de sociala medierna”

16.25–16.55 Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion
Ritva Laury: Janne: huippukollega
Anssi Peräkylä: A gregarious animal
Marja-Leena Sorjonen: R och R

16.55–17.25 Catrin Norrby och Jenny Nilsson (med medverkan av de sverigesvenska IVIP-assistenterna): Regional pluricentricitet. Några iakttagelser från Göteborg och Stockholm.

17.25–17.50 Cajsa Ottesjö: Om att tämja Korp

18.00 Skål

För mer information kontakta gärna Hanna Lehti-Eklund (hanna.lehti-eklund@helsinki.fi, 050-4480955).