Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Föreläsningsserien Helsinki Lectures on Intersubjectivity börjar

Helsinki Lectures on Intersubjectivity är en föreläsningsserie där forskare från olika vetenskapsgrenar handlar om intersubjektivitet ur sin egen synvinkel.

Föreläsningsserie är anordnad av Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion. Föreläsningar hålls på engelska är avsedd för alla intresserade.

Fredagen den 2.10.2015 Professor Riikka Stewen (Taideyliopisto) föreläser kl. 12-14 under rubriken Intersubjectivity in Art History: Addressing the Viewer. Huvudbyggnaden, sal 10.

Följande föreläsningar:

November 6: Jyrki Kalliokoski, huvudbyggnaden, AUD II, at 12-14

December 4: Leelo Keevallik, huvudbyggnaden, AUD II, at 12-14

Läs mer om spetsforskningsenhetens evenemang här.

Välkommen!