Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

15.4.2011
Institutionsmöte för studerande och personal

image

Institutionens gemensamma möte för studeranden och personal hålls fredagen den 15 april klockan 10.00–12.00 i huvudbyggnadens sal 12.

Agenda för mötet är den nya biblioteksbygganden i Centrumcampus. Chefen för biblioteket i Centrumcampus, Päivi Kaiponen, kommer att delta i mötet för att diskutera och berätta om det nya biblioteket för oss.

På agendan finns även ett kort informationsinslag gällande universitetets nya intranät omgivning Flamma. Också institutionens verksamhetsplan för åren 2013-2016 står på mötets agenda.

Välkommen!