Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Kom och diskutera humanistiska discipliners gemensamma termer 19.3.

Projektet "Monitieteinen termityö"  anornar ett diskussionsmöte om humanistiska discipliners gemensamma termer och deras beskrivningar i Vetenskapstermbanken torsdagen den 19.3.2015. Term under diskussion är "representaatio".

Tid: tordagen 19.3. kl. 10.00-12.00
Plats:
Huvudbyggnaden, sal 4

Mötet är avsedd för alla intresserade, välkomna!

Mötet hålls på finska. Läs mer om mötet här.