Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

27.11.2014
Utdelningen av gradupri
s

Vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen belönas de bästa pro gradu-avhandlingar som har färdigställts läsåret 2013-2014. I år är pristagarna Pauli Tapio (inhemsk litteratur) och Gaidig Dubois (finska språket och kulturen). Pauli Tapio har skrivit sin pro gradu om ämnet "'Hyppien, tanssien kuljen etc' - Runomitat P. Mustapään runokokoelmassa Jäähyväiset Arkadialle". Rubriken för Gaidig Dubois pro gradu-arbete är "'Luulin itseäni onnelliseksi': Mentaalimuutosmuotin rakenne ja käyttö".

Vid prisutdelningen presenterar pristagarna sina pro gradu-arbeten och de läroämnesansvariga berättar om ny forskning inom ämnet. Efter detta bjuds det på förfriskningar och fri samvaro. Kom och fira årets pristagare samt lyssna på aktuell information om forskning vid institutionen!

Tid : 27.11. klo 15-17.
Paikka: Tankehörnan, Universitetsgatan 3.

 

 Festsymposium för Jan Lindström 11.4.2014
Plats: sal 6 U40, Unionsgatan 40, Forsthuset

15.00–15.10 Hanna Lehti-Eklund: Inledning

15.10–15.30 Tur och ordning:
Mirja Saari: Janne på resa inom nordistiken
Anne-Marie Londen: Några ord om Jannes samtalsforskning

15.30–15.50 Hadle Oftedal Andersen: Some girls. Mick Jaggers metapoesi

15.50–16.10 Jan Anward: En särskild hög – om en SISR

16.10–16.25 Tiina Räisä: Kommunikativa praktiker i medieritualen ”Skidåkning i de sociala medierna”

16.25–16.55 Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion
Ritva Laury: Janne: huippukollega
Anssi Peräkylä: A gregarious animal
Marja-Leena Sorjonen: R och R

16.55–17.25 Catrin Norrby och Jenny Nilsson (med medverkan av de sverigesvenska IVIP-assistenterna): Regional pluricentricitet. Några iakttagelser från Göteborg och Stockholm.

17.25–17.50 Cajsa Ottesjö: Om att tämja Korp

18.00 Skål

För mer information kontakta gärna Hanna Lehti-Eklund (hanna.lehti-eklund@helsinki.fi, 050-4480955).