Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Forskningsfinansiering till institutionens forskare

Huippuyksikkö

Oskar Öflunds Stiftelse har beviljat prof. Jan Lindström 15.000 euro

Oskar Öflunds Stiftelse är en allmännyttig stiftelse, som på basen av inkomna ansökningar
utdelar understöd för i första hand vetenskaplig och kulturell verksamhet. Stiftelsen har
dock traditionellt varje år därutöver anslagit medel för ytterligare ett stipendium att
utan ansökan tilldelas en förtjänt forskare på något av de områden, som står stiftelsens
syften nära. Storleken av detta stipendium, det s.k. "Stora priset", är 15.000 euro.

Stiftelsens styrelse har beslutat att Stiftelsens Store pris för år 2012 skall tillfalla
professor Jan Lindström (nordiska språk).

************************************

FD, universitetslärare Rigina Turunen har förordnats till forskardoktor

FD, universitetslärare Rigina Turunen har förordnats till forskardoktor. Förordnandet
gäller tiden 1.1.2013-31.12.2015. Temat för Turunens forskning är "Complexity in Language
Evolution: on Paradigmatic Asymmetry in Uralic".

Helsingfors universitet har sammanlagt 36 anställningar som forskardoktor (postdoctoral
researcher). Av dem ledigförklaras 12 varje år. Anställningarna är tidsbegränsade för tre
år. Syftet med forskardoktorpoolen är att främja nydoktorerade begåvade forskares
meritering och övergång till en självständig karriär som yrkesforskare.

************************************

FD, forskare Riikka Rossi har beviljats ett treårig forskningsbidrag

FD, forskare Riikka Rossi (inhemsk litteratur) har beviljats ett treårig forskningsbidrag
från Helsingfors universitet. Rossis forskningsprojekt kallas “Rethinking Realistic
Worldmaking”.

Helsingfors universitet avsätter årligen anslag från sina egna reserver för att
understöda forskning. Detta år inlämnades tillsammans 209 ansökningar gällande treåriga
forskningsanslag och 19 forskningsprojket beviljades finansiering. Rektorn besluter
ombeviljandet av forskningsanslag baserat på universitetes vetenskapliga råds proposition.