Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

24.11.2011
Från ideologiska kamper till uttrycksfrihet? - Seminarium om flerspråkighet i Finland förr och nu

Seminarium on flerspråkighetHelsingfors universitet torsdagen den 24.11. kl. 12–17

Plats:
Forsthuset, Unionsgatan 40 sal 12 (kl. 12-14)
Unionsgatan 37, seminarierum 4 (kl. 14-17)

 

 

 

 

 

Finland har alltid varit ett land med många kulturer och språk, men enspråkighetsidealet som ingått i både det finska och det finlandssvenska nationalistiska tänkandet har ofta gjort denna mångfald osynlig. Författare har direkt eller indirekt varit utsatta för krav på att binda sig till att utveckla endast ett språk och en kultur. För samiska, judiska och andra minoriteter har publicerandet på majoritetsspråket antingen handlat om ett tvång eller om en frivillig anpassning till de rådande praktikerna inom majoritetskulturen.

På seminariet diskuteras den finländska flerspråkighetens förflutna och nuläge och hur forskningen reagerat på de utmaningar flerspråkigheten inneburit. Ett av de ämnen som tas upp är relationen mellan litteratur och flerspråkighet.

Talare: professor emerita Mirja Saari, docent Simo Muir, FD Heidi Grönstrand, FM Heini Lehtonen, VTM Klaus Lindgren, FM Agneta Rahikainen och docent Kristina Malmio. Seminariet baserar sig delvis på den nyutkomna boken Både och, sekä että. Om flerspråkighet/Monikielisyydestä (red. Grönstrand & Malmio, Schildts 2011).

Arrangör: nordisk litteratur, Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Program

12.15 Kristina Malmio: Välkommen - Tervetuloa
12.25 - 12.55 Mirja Saari: Den tvåspråkige Aleksis Kivi
12.55 - 13.25 Heidi Grönstrand: Monikielisyys rajaidentiteettinä: kirjallisuudentutkijan näkökulma
13.25 - 13.55 Agneta Rahikainen: ”Tyskan är mitt bästa språk” - om Edith Södergrans språkliga verklighet

kaffe/kahvi

14.25 - 14.55 Klaus Lindgren: Säätyläistön kielivalinnat Venäjän ajan Suomessa
14.55 - 15.25 Simo Muir: Jiddishiksi vai ruotsiksi? Helsinkiläisen Jac Weinsteinin kielivalinnoista
15.25 - 15.55 Kristina Malmio: Litterär flerspråkighet för en språklig minoritet i omvandling? Den finlandssvenska romanen på 1990- och 2000-talen
15.55 - 16.25 Heini Lehtonen: Sosiolingvistisiä näkökulmia itähelsinkiläisten
nuorten monikielisyyteen

Eventuella frågor: kristina.malmio(a)helsinki.fi, (09) 191 22034


Välkommen!