Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

FiDiPro-professor till Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Lorenza MondadaFinlands Akademi har beslutat att bevilja finansiering till nio nya FiDiPro-professorer (Finland Distinguished Professor) som anställs vid finländska universitet. Finansieringen beviljades i genomsnitt med en finansieringsperiod på fem år.

En av de nio nya FiDiPro-professorerna är Lorenza Mondada, professor i allmän språkvetenskap och franska vid universitetet i Basel. Hon kommer att finnas vid vår institution de närmaste tre åren 2015-2017. Hennes projekt "Multimodality: Reconsidering  language and action through embodiment" placeras vid Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion (http://www.intersubjectivity.fi/sv/).

 

 

Prof. Lorenza Mondada är en internationell expert på multimodal interaktion. Hon har forskat i många olika språk och i synnerhet i flerspråkig interaktion. Exempel på situationer som hon har undersökt är bland annat multinationella möten, kirurgiska operationer, spel av videospel och vardaglig interaktion mellan vänner och inom familjen. Teman som hon har forskat i är multimodala resurser (språk, gester, kroppsspråk och blick), val av språk, kodväxling och syntax.

Mera information finns nedan: