Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Festsymposium den 21 oktober 2011


INBJUDAN

Jan-Ola Östman, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet, fyller 60 år i oktober. Vi firar händelsen med ett festseminarium med temat

Variation, Syntax, Orientation and Pragmatics

Tid: den 21 oktober 2011
Plats: Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 1

PROGRAM

10.00-10.30 Per Linell: Constructions in conversational grammar and their theoretical implications
10.30-11.00 Urpo Nikanne: Se 'it' in Finnish proverbs
11.00-11.30 Tove Bull: Semiotic landscapes in the multilingual urban arctic
11.30-12.00 Tuija Virtanen: TBA

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 Pirkko Nuolijärvi: Variety – an adequate term?
13.30-14.00 Tom Moring & Mirja Saari: Parallel use of languages: a possibility for developing multilingualism at the university
14.00-14.30 Jef Verschueren: Linguistics, responsibility, and complicity

14.30-15.00 COFFEE BREAK

15.00-16.30 Life and times with Jan-Ola: His students' voices

18.30 → Festmiddag på restaurang Kaisaniemi

 

Anmälningar till festmiddagen tas emot på adressen Hanna.Suomaa(at)helsinki.fi (meddela samtidigt också eventuell specialdiet m.m.). Supékortet kostar 32 € och det betalas senast 11.10.2011 till Helsingfors universitets konto IBAN: FI22 1660 3000 0777 38 (BIC/SWIFT: NDEAFIHH), skriv "V.S.O.P. Östman" i meddelanderutan.

Tilläggsuppgifter: Professor Jaakko Leino, Jaakko.Leino(at)helsinki.fi

Varmt välkommen!

Arrangörskommittén

Jaakko Leino
Jan Lindström
Anna Solin
Tomas Lehecka

Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Institutionen för moderna språk
vid humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet