Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

5.12.2012
Professorsinstallation: Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur

Seminarium on flerspråkighetProf. Ebba Witt-Brattström håller sin installationsföreläsning "Mission impossible? Att skriva litteraturhistoria för kvinnor - och män" den 5 december kl. 15.15-15.45 i
Runeberg-salen (universitetets huvudbyggnad, Fababiansgatan 33, 2 vån).

 

 

 

 

 

Professor, filosofie doktor Ebba Witt-Brattström utnämndes till professor i nordisk
litteratur från och med den 1 augusti 2012.

En professorsinstallation är en årlig högtid då nya professorer installeras i sina
ämbeten och håller sina installationsföreläsningar. Installationsföreläsningen är en
populärt hållen presentation för niversitetssamfundet och den övriga publiken av de
centrala frågorna inom det egna vetenskapsområdet. Installationsföreläsningarna är öppna
för allmänheten. En enskild föreläsning räcker 20 minuter.

Ebbas presentations video:
http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri/juhlaluennot/2012/ebba_witt_brattstrom.html.

Mera information om professorinstallationen:
http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri/Professorien%20juhlaluennot%2005122012.pdf