Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Bekanta dig med Bloggande norsu

Institutionens nya blogg Bloggande norsu har nu öppnats.

I bloggen kan du läsa om aktuella forskningsfrågor och livet i norsu-institutionen. Bloggare är alla slags norsu folk - våra forskare, studerande och personal.

Nu, när bloggen har öppnats, annonserar vi efter nya bloggare. Speciellt bloggare som kan skriva på svenska. Om du är intresserad av att skriva en eller flera bloggtexter om dina studier, forskning eller livet i allmänhet, ta kontakt!

Om du vill delta genom att skriva texter eller om du vill önska ett tema, kan du kontakta vår informationsansvariga.

Bloggen är avslappnat flerspråkig och uppdateringar kan skriva på finska, svenska och engelska och även alla finskugriska och nordiska språk och romani.

Välkommen med!