Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Alumnevenemang: Finländska förnamn (21.1.) och Flerspråkig skola (28.1.)

Monikielinen tauluAlumn från nordiska språk och finska språket vid Helsingfors unitersitet, besök oss och uppdatera dina kunskaper!

 

 

 

 

 

 

För alumner erbjuds nu en ypperlig chans att träffa varandra, institutionens personal och studenter och samtidigt fräscha upp sina kunskaper. Finska, finskugriska och nordiska institutionen deltar nämligen i Helsingfors universitets alumnvecka.

21.1.2013 kl. 16:00–18:00
Finländska förnamn
Tankehörnan (Alexandersgatan 7)


Minna Saarelma-Paukkala, direktör för universitets almanacksbyrå Lasse Hämäläinen, doktorand i finska språket Terhi Ainiala, universitetslektor.

Under 2000-talet har vårt förnamnsförråd blivit mångsidigare än förut. Favoritnamnen är inte längre lika populära som på exempelvis 1970-talet och allt färre finner sitt förnamn i namnsdagskalendern. Hur ser trenderna för namngivning egentligen ut i dag? Vilka namn får plats i namnsdagskalendern? Och hur ser personnamnen ut på internet där namnen inte styrs och formas av lagar utan av originalitet och fyndighet?

Bilder från evenemanget: http://bit.ly/YkisoO.

Se videoinspelningen: http://www.helsinki.fi/thinkwall/index.php?videoid=7F902614#thinkcorner (på finska).28.1.2013 kl. 16:00–18:00
En flerspråkig skola ur lärarens och elevens perspektiv
Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 13 (Fabiansgatan 33)


Den finländska skolans språklandskap befinner sig i förändring. I vissa skolor talas det 20 olika förstaspråk. Språkbadsskolorna vinner terräng. Ett nytt tema som väckt diskussion är tvåspråkiga skolor där svensk- och finskspråkiga elever skulle undervisas på båda språken. 

Under paneldebatten den 28 januari diskuterar forskare vid Helsingfors universitet den flerspråkiga skolan ur lärarens och elevens synvinkel. Hur tar sig elevernas etniska och språkliga bakgrund uttryck i dagens skola? Har man i skolan förmåga att utnyttja flerspråkigheten bland eleverna och elevgrupperna? Hur förändrar språkmedvetenheten uppfattningen om skolan, undervisningen och lärandet? 

I diskussionen medverkar professorn i nordiska språk Hanna Lehti-Eklund, doktoranden i finska språket Heini Lehtonen samt lektorn i modersmål och litteratur Katriina Rapatti, expert på undervisning i finska som andraspråk. Diskussionen leds av Liisa Tainio, professor i modersmålets och litteraturens didaktik. Diskussionen förs på finska och svenska.

I samband med debatten presenteras också en ny bok om tvåspråkiga skolor som kommer ut i januari. I boken Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi (Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2013), öppnar forskarna nya perspektiv på den förändrade språkmiljön i Finland med tanke på utbildning, undervisning och lärande. De diskuterar också möjligheterna för en tvåspråkig skola i Finland. Boken tar bland annat upp språkbadsundervisning samt utmaningar i undervisning och lärande på ett främmande språk. Den beskriver också vardagen i de skolor där det undervisas på andra språk än elevens modersmål. Boken har redigerats av ordföranden för paneldiskussionen Liisa Tainio och forskaren Heidi Harju-Luukkainen vid Helsingfors universitet.

Fri diskussion i början (ca kl. 16-16.30) och slutet (ca kl. 17.30-18) av evenemanget.

Bilder från evenemanget: http://on.fb.me/119xtud.

____________

Bild: Linda Tammisto