Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Ny publikation om interdisciplinära aspekter på fred

En ny publikation ACTA TRANSLATOLOGICA HELSINGIENSIA (ATH) Volym 3: PAX (2015) av Ritva Hartama-Heinonen & Pirjo Kukkonen (eds.) har utkommit.

Publikationen baserar sig på symposiet Humanister utan gränser – Interdisciplinära aspekter på fredens språk: begrepp, modaliteter och metaforer som arrangerades 2012. Bidragen behandlar frågor som: Hur ser vi forskare inom humaniora på fredens språk eller fred som begrepp, modaliteter och metaforer? Hurdana interdisciplinära synvinklar kan vi skapa, hurdana gränser kan vi överskrida och vilka broar bygger vi? Hur värnar vi om människans väl och vår humanism? Hur talar och skriver vi om fred inom våra discipliner så att vi samtidigt främjar fred?

Boken kan läsas som en e-bok i elektronisk form, och hela den Acta Translatologica Helsingiensia serien kan läsas i Helda-tjänst.