Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Disputation 18.12.2015
Mikko Virtanen, finska språket

Mikko Virtanen bokpärm

Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana – The academic book review genre as polyvocal interaction

FM Mikko Virtanen disputerar den 18.12.2015 kl. 10.15 vid humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana" (The academic book review genre as polyvocal interaction). Disputationen äger rum i Huvudbyggnaden, Lilla Festsalen, Fabiansgatan 33 (4. våningen).

Opponent är professor Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto, och kustos är professor Pirjo Hiidenmaa.

Disputanten säljer doktorsavhandlingen. Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i E-thesis.

Kontaktuppgifter till disputanden:
Mikko Virtanen
mikko.virtanen(a)helsinki.fi