__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 11.9.2015
Tomi Visakko, suomen kielen oppiaine

Tomi Visakko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self-promotion as semiotic behavior - The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements.

Tomi Visakko käsittelee väitöstutkimuksessaan kielitieteellisestä ja antropologisesta näkökulmasta kysymystä siitä, miten verkon deitti-ilmoituksissa välittyy käsityksiä henkilöistä. Päähuomion kohteena on itsepromootioksi tai itsensä markkinoinniksi kutsuttu ilmiö eli se, miten itseä idealisoidaan suhteessa toisiin.

Visakko lähestyy deitti-ilmoitusten tekstilajia kulttuurisena työkaluna, jolla voidaan monin tavoin siivilöidä sosiaalista todellisuutta ja ihmistyyppejä toivottuun ja ei-toivottuun. Hän selvittää, millaisia inhimillisiä ominaisuuksia, arvottavia asenteita ja sosiaalisia suhteita ilmoitukset voivat välittää ja millaisten kulttuuristen uskomusten ja normien valossa niitä tulkitaan.

Tutkimuksessa rakennetaan semioottista ja antropologista teoriakehystä, jossa kielenkäyttöä tarkastellaan osana ihmisen sosiaalisen, kognitiivisen ja kulttuurisen käyttäytymisen kokonaisuutta.

Tutkimuksen pääaineistona on 111 suomenkielistä deitti-ilmoitusta, jotka on kerätty Deitti.net ja Match.com -verkkopalveluista vuonna 2007. Lisäksi yliopisto-opiskelijoille tehty kyselytutkimus tarjoaa esimerkkejä vaihtelevista tulkinnoista. Kolmas aineisto koostuu sellaisesta kulttuurisesta puheesta, jossa käsitellään deitti-ilmoituksia vuorovaikutuksen tyyppinä: deitti-ilmoituksia käsitteleviä opaskirjoja ja artikkeleita, verkkokeskusteluja ja ote televisio-ohjelmasta.

Tutkimus osoittaa, että deitti-ilmoitusten kirjoittamista ja tulkintaa koskevissa kulttuurisissa käsityksissä huomio keskittyy avoimesti arvottaviin ilmauksiin, esimerkiksi itsen kehumiseen ja toisten kritisoimiseen, ja näiden luotettavuuteen tai soveliaisuuteen. Usein kilpailevat käsitykset ovat varsin erisuuntaisia.


FM Tomi Visakko väittelee perjantaina 11.9.2015 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Self-promotion as semiotic behavior - The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements". Väitöstilaisuus järjestetään päärakennuksen Auditoriossa XII.

Vastaväittäjänä on dosentti Urho Määttä, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Jyrki Kalliokoski.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Helda -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Tomi Visakko
tomi.visakko(a)helsinki.fi