__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 24.1.2015
Elise Nykänen, kotimainen kirjallisuus

Anna VatanenSiipirikot sielut ‒ Väitöstutkimus fiktiivisten mielten kuvauksesta Marja-Liisa Vartion romaaneissa

Suomalaisen sotienjälkeisen modernismin loisteliaimmaksi tajunnankuvaajaksi sanottu Marja-Liisa Vartio on noussut viime vuosina kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen keskiöön.

Elise Nykäsen väitöskirja Worlds Within and Without. Presenting Fictional Minds in Marja-Liisa Vartio’s Narrative Prose on ensimmäinen laajamittainen tutkimus, joka keskittyy fiktiiviseen mielenkuvaukseen modernistiklassikon romaanituotannossa.

Tutkimuksen ytimessä on Vartion tuotannossa yhä pakottavammaksi käyvä epistemologinen eli tietoteoreettinen ongelma. Kuinka luotettavasti itse, ympäröivä maailma ja toinen ihminen ovat yksilön tiedettävissä ja tunnettavissa? Kuinka saada tietoa maailmasta, jonka rajat yksilöllinen mieli asettaa?

Nykäsen tutkimuksessa kysymykseen vastataan hyödyntämällä kognitiivisen kertomuksen- ja juonenteorian apuvälineitä sekä mahdollisten maailmojen poetiikkaa.

Kirjailija katsoo ihmistä

Väitöskirjassaan Nykänen haastaa vakiintuneen käsityksen modernistisessa proosassa tapahtuneesta ns. sisäisestä käänteestä ja mielenkuvauksen läpinäkyvyydestä. Nykäsen mukaan Vartion varhaiset, ”neutraalit” romaanit asettavat lukijat epistemologisen haasteen eteen testaamalla lukijan kykyä lukea henkilöhahmojen etäännytettyjä mieliä.

Myöhäistuotannossa henkilöiden pyrkimys tulkita toisia ihmisiä ja heidän samanaikainen sokeutensa sekä omalle että toisten mielille mutkistaa lukijan mahdollisuuksia päästä selville henkilöhahmojen sotkuisista tajunnanliikkeistä. Ihmismielen primitiiviset, kollektiiviset voimat kulminoituvat paranoian ja hulluuden kuvauksissa. Vartion henkilögallerian ”oudot linnut”, kuten ruustinna Adele Broms, ilmentävät paitsi sosiaalista toiseutta myös tajunnan transsendenttia selittämättömyyttä.

Elämän vaihtoehtoisia polkuja

Nykäsen tutkimus osoittaa modernististen mielten olevan paitsi sisäisiä ja yksityisiä tajuntoja, myös kehollisesti reagoivia ja sosiaalisesti rakentuvia fiktion tuotteita. Vartion naishahmojen kokemukset elämän sattumanvaraisuudesta, heidän taipumuksensa rakentaa traumaattisille kokemuksilleen vaihtoehtoisia polkuja, heidän halunsa lykätä päätöksentekoa tai kyvyttömyytensä tehdä ratkaisevia päätöksiä toimivat pohjana henkilöiden kehitys- ja heräämistarinoille. Elämänjuonissa korostuvat paitsi episoditason kokemuksellisuus myös henkilöiden kauaskantoisemmat tunnereaktiot, joista Vartion kertomukset ja niiden hypnoottinen lumo syntyvät.

 

Elise Nykäsen väitöskirja esitetään tarkastettavaksi Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa lauantaina 24. tammikuuta klo. 10.00 (yliopiston päärakennus, auditorium XII, Unioninkatu 34). Vastaväittäjänä on professori Mari Hatavara (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Jyrki Nummi.

Väitöskirja on luettavissa myös elektronisena julkaisuna E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Elise Nykänen
elise.nykanen(a)helsinki.fi