__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 27.3.2015
Jarkko Niemi, suomen kielen oppiaine

Jarkko NiemiMyönnyttelyn käytänteitä - Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa.

Myönnyttelyllä on eri tehtävä kuin saman- tai erimielisyyden osoituksilla. Saman- ja erimielisyyden osoitusten välissä on toiminto, jonka tehtävät ja tyypilliset seuraukset keskustelussa poikkeavat niin saman- kuin erimielisyyden osoituksissa, osoittaa Jarkko Niemen väitöstutkimus.

Tutkimuksessa tätä toimintoa kutsutaan myönnyttelyksi: puhuja ilmaisee (varauksellista) samanmielisyyttä toisen puhujan esittämän näkökannan kanssa ja jättää lopullisen näkökantansa avoimeksi tai jatkaa erimielisen näkökannan esityksellä. Myönnyttelyä ja siinä käytettyjä ilmaisuja tarkastellaan keskustelunanalyysin metodilla ja soveltamalla konstruktiokieliopin mukaista näkemystä kielellisistä rakenteista holistisina kokonaisuuksina, muodon ja merkityksen yhteenliittyminä.

Vastauksen aloittavia ilmaisuja

Aidon vuorovaikutuksen analyysiin perustuva tutkimus osoittaa, että keskustelijat osaavat tulkita periaatteessa samanmielisyyttä ilmaisevasta lauseesta, kuten voihan se olla, että puhuja on kuitenkin ilmaisemassa erimielisyyttä. Tutkimuksessa käsitellään niin ikään joo mut ja nii mut -alkuisia vastauksia ja osoitetaan, että siinä missä joo mut -puhuja pyrkii lopettamaan jostakin aiheesta puhumisen, nii mut -puhuja jatkaa puheenaihetta ja laajentaa toisen puhujan näkökantaa jollakin tapaa. Erona tarkasteltuihin lauseisiin, joiden puhuja arvioi toisen puhujan esittämän näkemyksen totuusarvoa tai järkevyyttä, yhden sanan (joo tai nii) myönnytyksen puhuja käsittelee toisen puhujan esittämän näkökannan seurauksia ja pyrkii esittämään ne erilaisiksi kuin tämä (mahdollisesti) ajatteli.

Myönnyttely tuttavien arkikeskustelussa ja toisiaan tuntemattomien nettikeskustelussa

Tutkimus osoittaa, että myönnyttelyn tehtävät eroavat toisilleen tuttujen ihmisten arkipäivän keskusteluissa ja toisilleen mahdollisesti vieraiden ihmisten välisissä internet-keskusteluissa. Ystävysten välisissä arkipäivän keskusteluissa myönnyttely jättää puhujan oman näkökannan osittain avoimeksi ja suuntautuu yhteisymmärryksen rakentamiseen, kun taas internetissä ja muissa suuren kuulijajoukon tilanteissa keskustelijat voivat ilmaista sillä asenteellista erimielisyyttä ja pyrkiä muun yleisön taivutteluun oman näkökannan taakse ja myönnyteltävää näkökantaa vastaan.

FM Jarkko Niemen väitöskirja Myönnyttelyn käytänteitä - Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa tarkastetaan Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII (Unioninkatu 34, 3. krs.) perjantaina 27.3.2015 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Leelo Keevallik, Linköpings universitet, ja kustoksena professori Tiina Onikki-Rantajääskö.

Väitöskirja on luettavissa elektronisena julkaisuna.

Väittelijän yhteystiedot:
Jarkko Niemi
jarkko.j.niemi(a)helsink.fi