__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille

Huippuyksikkö

FT, yliopistonlehtori Rigina Turunen tutkijatohtoriksi

Rehtori Thomas Wilhelmsson on 26.11.2012 valinnut 12 uutta tutkijatohtoria
kolmivuotiskaudeksi 1.1.2013-31.12.2015. Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja
pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksesta tohtoritutkijaksi valittiin FT
Rigina Turunen. Turusen tutkimussuunnitelman nimi on "Complexity in Language Evolution:
on Paradigmatic Asymmetry in Uralic".

Helsingin yliopiston tutkijatohtoripoolin tarkoituksena on edistää äskettäin tohtorin
tutkinnon suorittaneiden ja lahjakkaiden tutkijoiden pätevöitymistä ja itsenäistymistä
ammattitutkijoiksi. Poolissa on yhteensä 36 tutkijatohtorin tehtävää, josta vuosittain
täytetään 12.

************************************

HY:n kolmevuotinen tutkimusraha Riikka Rossille

FT, tutkija Riikka Rossi (kotimainen kirjallisuus) on saanut Helsingin yliopiston
kolmevuotisen tutkimusrahoituksen. Rossin tutkimusprojektin nimi on “Rethinking Realistic
Worldmaking”.

Helsingin yliopisto varaa vuosittain määrärahoja tutkimustoiminnan tukemiseen omista
varoistaan. Tänä vuonna kolmivuotisten tutkimusmäärärahojen hakuun jätettiin yhteensä 209
hakemusta; rahoitus myönnettiin 19 tutkimushankkeelle. Tutkimusmäärärahojen myöntämisestä päättää rehtori yliopiston tieteellisen neuvoston esityksestä.

************************************

Oskar Öflundin säätiöltä stipendi prof. Jan Lindströmille

Oskar Öflundin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää vuosittaisia apurahoja
tieteen ja kulttuurin edistämiseen. Hakemusten perusteella jaettavien apurahojen lisäksi
säätiö myöntää vuosittain yhden apurahan (ns. "Stora priset") ansioituneelle tutkijalle,
joka edustaa säätiön tarkoituksen kannalta keskeistä alaa. Tämän stipendin suuruus on
15000 euroa.

Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuoden 2012 Stora priset -stipendin professori Jan
Lindströmille (pohjoismaiset kielet).