__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

6.2.2015
Saamelaisten kansallispäivää juhlittiin yliopistolla

Saamelaisten kansallispäivää juhlittiin Porthaniassa 6.2.2015 nostamalla saamen lippu salkoon. Juhlallisuuksissa kuultiin saamelaisia lauluja ja muun muassa saamen lehtori Irja Seurujärvi-Karin juhlapuhe.

Saamelaisten kansallispäivä oli ensimmäistä kertaa kalenterissa vuonna 2004. Helsingissä pidetty saamelaiskonferenssi päätti vuonna 1992 saamelaisten kansallispäiväksi helmikuun 6. päivän.

Saamelaiset ovat Euroopan pohjoisin ja Pohjoismaiden ainoa alkuperäiskansa. Suomessa asuu noin 7000 saamelaista, joista suuri osa on muuttanut töiden ja opiskelun perässä saamelaisalueelta muualle Suomeen. Esimerkiksi Helsingissä asuu arviolta tuhat saamelaista.

Saamentutkimus pääaineena

Saamentutkimusta voi opiskella suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella pääaineena.

Saamentutkimuksen opinnot käsittelevät saamelaisia, heidän kieliään, kulttuuriaan ja historiaansa monen tieteenalan näkökulmasta. Saamen kieliä tarkastellaan varsinkin vähemmistökysymysten ja etnohistorian viitekehyksessä.

Opinnot sivuavat myös arktisen luonnon ja pohjoisen ekologian kysymyksiä sekä tarkastelevat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja niiden muuttumista.

Aineellisen kulttuurin rinnalla perehdytään henkiseen kulttuuriin, esimerkiksi saamelaisten uskontoon, mytologiaan, taiteeseen sekä kansanrunouteen ja kirjallisuuteen.

Lue lisää saamentutkimuksesta.