__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

10.1.2012
Romanikielen ja -kulttuurin tutkimus siirtynyt Kotuksesta yliopistoon

Romanikielen ja -kulttuurin opetus ja tutkimus on siirtynyt Kotuksesta (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta) Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokseen.


Muutoksen myötä tarkoituksena on laajentaa romanikielen ja -kulttuurin opetusta syksystä 2012 alkaen. Tähän asti opetusta on annettu kokeiluluontoisesti yliopiston maailman kulttuurien laitoksessa vuodesta 2009. Syksyn opetuksesta tiedotetaan lisää kesällä 2012.

Syksyllä 2011 alkanut Suomen romanikielen peruskurssi (ti klo 16–18, Metsätalon sali 33 ja to 16–18, Metsätalon sali 23) jatkuu kevätlukukaudella. Kevätlukukaudella opetetaan lisäksi Euroopan romanikielen murteiden johdantokurssi (ti klo 14-16, Metsätalon sali 23 ja ke klo 16-18, Metsätalon sali 33) sekä johdatuskurssi Suomen romanien historiaan ja kulttuuriin (ke 14–16, Metsätalon sali 20). Saste aven apo kurssi!

Romanikielen tutkimuksen painoaloja ovat Suomen romanikielen kielioppi ja vertailu erityisesti muihin Pohjois-Euroopassa puhuttaviin romanikielen murteisiin. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat myös romanikielen historia, romanikielen ja suomen kielen suhde, kielen vaihtelu ja muutos sekä romanikieleen perustuvat sekakielet. Romanikielen tutkimus on vahvasti kansainvälisesti verkostoitunutta, ja yhteistyötä tehdään useissa Euroopan laajuisissa tutkimus- ja opetusmateriaalihankkeissa.

Romanikieli on Euroopan yhteisön puhujamäärältään merkittävin vähemmistökieli. Suomessa sen puhujia on arviolta 6 000. Romanikielen ja -kulttuurin opetuksella koulutetaan osaajia erilaisiin romanikielen asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.

Lisätietoja:
Kimmo Granqvist, kimmo.granqvist@helsinki.fi
Henry Hedman, henry.hedman@helsinki.fi