Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Riksbankens Jubileumsfondilta lähes 4 milj. euroa kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tutkimukseen

Ruotsin Riksbankens Jubileumsfond on myöntänyt 33,5 miljoonaa kruunua (noin 3,86 miljoonaa euroa) tutkimusohjelmalle "Interaktion och variation i pluricentriska språk ? Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska".

Tutkimusohjelmassa ovat mukana Tukholman yliopisto (ohje lman johtaja prof. Catrin Norrby), Helsingin yliopisto (prof. Jan Lindström), Turun yliopisto (prof. Camilla Wide) ja Institutet för språk och folkminnen (akatemiatutkija Jenny Nilsson). Tutkimusavustusta hallinnoi Tukholman yliopisto.

Myönnetty tutkimusraha jaetaan neljän hakijatahon kesken siten, että Helsingin yliopistoon saadaan osa-aikainen tutkimusrahoitus yhdelle johtavista tutkijoista (prof. Jan Lindström) kahdeksaksi vuodeksi, yksi postdoc -paikka neljäksi vuodeksi sekä rahoitusta kahden tutkimusavustajan palkkaamiseen.

Lisätietoa Interaktion och variation i pluricentriska språk -tutkimusohjelmasta: http://anslag.rj.se/sv/anslag/44346.

Riksbankens Jubileumsfond on Ruotsin suurimpia humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen rahoittajia. Tänä vuonna se myönsi tutkimukseen kaikkiaan 332 miljoonaa kruunua. Lisätietoa on lehdistötiedotteessa:

http://www.rj.se/svenska/press#/pressrelease/view/riksbankens-jubileumsfond-satsar-332-miljoner-kronor-paa-forskning-806443.

Lisätietoja Helsingin yliopiston hankkeesta antaa:
Jan Lindström, professor i nordiska språk, sähköposti Jan.K.Lindstrom(a)helsinki.fi, puhelin 191 23007 tai 050 347 9039.