Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Julkaisu: Päättymätön projekti. Puhetta eri S2-foorumeilla.

Yrjö Lauranto & Marjut Vehkanen (toim.) 2014. Päättymätön projekti. Puhetta eri S2-foorumeilla. Kakkoskieli 7. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Sähköinen julkaisu, vapaasti luettavissa ja ladattavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135590


"Päättymätön projekti" on artikkelikokoelma puhutusta kielestä, vuorovaikutuksesta ja erityisesti niiden opettamisesta. Tarkoitus on saattaa kaikkien ulottuville sitä hiljaista opetustietoa ja -taitoa, joka on saatu ja jota on kehitetty edelleen erilaisten opetuskokeilujen ja erityyppisten kielitaitokurssien yhteydessä.

Artikkeleiden kirjoittajat toimivat Suomen ulkopuolella Suomen kielen ja kulttuurin opetustehtävissä tai Suomessa Suomen kielen ja kulttuurin opettajina. Osa kirjoittajista on niitä nuoria suomen kielen opiskelijoita tai vastavalmistuneita maistereita, jotka ovat toimineet lukuvuonna 2013–2014 maailmalla jossakin Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavassa yliopistossa Suomen kielen ja kulttuurin opetusharjoittelijoina.

Kirjan 16 artikkelia on jaettu neljään aihepiiriin. Ne ovat

I Uuskanavaista vuorovaikutusta
II Tavoitteellista puhetta opetuksessa
III Puheen illuusio oppikirjoissa ja
IV Puheen palasia

Artikkelikokoelma on yhteistyön tulos: se julkaistaan Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen Kakkoskieli-julkaisusarjassa, mutta idea siihen on syntynyt ulkomaisissa yliopistoissa toimivien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opintopäivillä.

Lisätietoa:
Yrjö Lauranto
yliopisto-opettaja
yrjo.lauranto(at)helsinki.fi
050-4160495