__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

24.11.2011
Ideologisista kamppailuista ilmaisunvapauteen? - Seminaari monikielisyydestä Suomessa

Seminaari monikielisyydestäHelsingin yliopistolla järjestetään torstaina 24.11. klo 12 -17 seminaari monikielisyydestä Suomessa ennen ja nyt.

Paikat:
klo 12 - 14: Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 12
klo 14 - 17: Unioninkatu 37, seminaarihuone 4

 

 

 

 

Suomi on aina ollut monikielinen maa, mutta sekä suomenkieliseen että suomenruotsalaiseen nationalistiseen liikkeeseen kuulunut "yksi kieli - yksi mieli" -ajattelu on hämärtänyt tämän moninaisuuden ymmärtämistä. Usein kirjailijoiltakin on vaadittu milloin suoraan, milloin epäsuorasti yksiselitteistä sitoutumista oman kielen ja kulttuurin edistämiseen. Saamelaisten, juutalaisten tai monien muiden vähemmistöjen kohdalla kirjallisuuden julkaiseminen kahdella kielellä tai pelkästään valtakielellä on usein ollut velvoittava pakko tai omaehtoinen, valtakulttuuriin sopeutumista helpottava käytäntö.

Seminaarissa keskustellaan monikielisyyden perinteestä ja nykyisyydestä Suomessa ja siitä, miten tutkimus reagoi monikielisyyden haasteisiin. Myös kirjallisuuden ja monikielisyyden suhdetta käsitellään.

Puhujina ovat professori emerita Mirja Saari, dosentti Simo Muir, FT Heidi Grönstrand, FM Heini Lehtonen, VTM Klaus Lindgren, FM Agneta Rahikainen sekä dosentti Kristina Malmio. 

Seminaarin lähtökohtana on hiljattain ilmestynyt Både och, sekä että. Om flerspråkighet/Monikielisyydestä (toim. Grönstrand & Malmio, Schildts 2011).  

Tilaisuuden järjestää pohjoismaisen kirjallisuuden oppiaine Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella.

Ohjelma:

12.15 Kristina Malmio: Välkommen - Tervetuloa
12.25 - 12.55 Mirja Saari: Den tvåspråkige Aleksis Kivi
12.55 - 13.25 Heidi Grönstrand: Monikielisyys rajaidentiteettinä: kirjallisuudentutkijan näkökulma
13.25 - 13.55 Agneta Rahikainen: ”Tyskan är mitt bästa språk” - om Edith Södergrans språkliga verklighet

kaffe/kahvi

14.25 - 14.55 Klaus Lindgren: Säätyläistön kielivalinnat Venäjän ajan Suomessa
14.55 - 15.25 Simo Muir: Jiddishiksi vai ruotsiksi? Helsinkiläisen Jac Weinsteinin kielivalinnoista
15.25 - 15.55 Kristina Malmio: Litterär flerspråkighet för en språklig minoritet i omvandling? Den finlandssvenska romanen på 1990- och 2000-talen
15.55 - 16.25 Heini Lehtonen: Sosiolingvistisiä näkökulmia itähelsinkiläisten
nuorten monikielisyyteen

Lisätietoja: kristina.malmio(a)helsinki.fi, puhelin (09) 191 22034


Tervetuloa!