__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Akatemian rahoitus dos. Anna Kuisminin tutkimushankkeelle

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnantutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoitusta (600.000EUR) dosentti Anna Kuisminin johtamalle tutkimushankkeelle *Exploring social boundaries from below: Class, ideology and writing practices in 19th- century Finland*
(Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa)

Hankkeen tutkijoina toimivat Eeva-Liisa Bastman (kotimainen kirjallisuus), Kaisa Kauranen (yhteiskuntahistoria), Kati Mikkola (uskontotiede) ja Eija Stark (folkloristiikka).