__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Saako sinutella vai täytyykö teititellä?
Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä

Toimittaneet Johanna Isosävi ja Hanna Lappalainen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki


Monipuolinen tietopaketti 13 eurooppalaisen kielen puhuttelukäytänteistä

Puhuttelu on kielenilmiö, johon jokainen törmää jatkuvasti arjessaan. Aina valinta erilaisten muotojen välillä ei ole helppo: Pitäisikö meillä Suomessakin teititellä asiakaspalvelussa? Onko englantia puhuessaan syytä lisätä puhuteltavan titteli? Millaista nimenmuotoa olisi kohteliasta käyttää venäläisestä liikekumppanista? Esimerkit tuovat esiin sen, että eri kielissä ja kulttuureissa on erilaisia käytänteitä. Siksi onkin kiinnostavaa tarkastella rinnakkain useita eri kieliä.

Käsillä oleva kirja tarjoaa ainutlaatuisen ja monipuolisen läpileikkauksen 13 eurooppalaisen kielen puhuttelukäytänteisiin. Mukana on sekä valtakieliä, kuten englanti, ranska ja espanja, että puhujamäärältään pienempiä kuten puola, tšekki ja unkari. Kieliä valittaessa ei ole unohdettu myöskään suomalaismatkailijoiden suosiman Viron kieltä. Vaikka suomi ja viro ovat lähisukulaisia, niissä sinutellaan ja teititellään aivan eri periaatteiden mukaan. Uusia näköaloja suomenkin puhuttelumurrokseen paljastuu, kun poraudutaan siihen, miten sinuttelu yleistyi Ruotsissa.

Kutakin kieltä tarkastellaan omassa artikkelissaan. Kaikista valotetaan nykypuhuttelua ja sen historiallista taustaa, mutta muuten näkökulmat vaihtelevat. Siinä missä englannin ja italian historiallinen kehitys saa runsaasti sijaa, saksan ja portugalin puhuttelussa keskitytään nykyisyyteen. Variaatiota tuo myös se, että kirjoittajat käyttävät erilaisia aineistoja ja menetelmiä. Kirja näyttää, miten puhuttelua voi tutkia niin kaunokirjallisuudesta, näytelmistä, elokuvista kuin tietysti aidoista vuorovaikutustilanteista. Puhutteluun liittyviä asenteita puolestaan tarkastellaan kyselyillä ja haastatellen hankittujen aineistojen valossa.

Kirja tarjoaa näin monipuolisen tietopaketin yli kymmenen kielen puhuttelusta ja puhuttelun tutkimuksesta kaikille kielten ammattilaisille. Se sopii erinomaisesti myös kieliaineiden oppimateriaaliksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasolle sekä opettajien oppaaksi täydennyskoulutukseen. Kirjalla on annettavaa kuitenkin muillekin kuin kielen ammattilaisille: asiakaspalvelussa toimiville ja sen alan kouluttajille, ulkomailla matkaaville ja ylipäätään kulttuurien välisestä viestinnästä kiinnostuneille.

Toimittajien esittely

FT Johanna Isosävi toimii tällä hetkellä ranskan kääntämisen yliopistonlehtorin sijaisena Turun yliopistossa. Hän on aikaisemmin työskennellyt myös Helsingin yliopistossa. Isosävin väitöskirja (2010) käsitteli ranskan kielen puhuttelumuotoja ja niiden kääntämistä suomeksi.  

Dos. Hanna Lappalainen toimii suomen kielen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli puhutun kielen tutkijana Kotimaisten kielten keskuksessa. Lappalainen on taustaltaan sosiolingvisti, jota kiinnostavat kielen variaatio ja sen tehtävät vuorovaikutuksessa. Hän on tutkinut mm. puhuttelua, tervehdyksiä ja ohjeita erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Tällä hetkellä hän johtaa hanketta, jossa tarkastellaan puhuttelua eri kielissä.

 

Johanna Isosävin ja Hanna Lappalaisen toimittama artikkelikokoelma Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä (SKS) julkaistaan tiistaina 2.6. klo 15.00 Porthanian Tiedekulmassa. Kirja liittyy ”Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos” -tutkimushankkeeseen.