__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

17.12.2014
Ainutlaatuinen Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus julkaistu


 

Helsingin puhekieltä edustava haastatteluaineisto Helpuhe1 on julkaistu Kielipankissa LAT-palvelun kautta. Aineisto koostuu yli 200 haastattelusta, joista kustakin on litteroitu noin puoli tuntia. Huomattava osa litteraateista on kohdistettu äänitiedostoihin ja koodattu temaattisesti. Aineisto on saatavilla tutkimuskäyttöön, ja siihen voi hakea henkilökohtaista käyttölupaa.

Kyseessä on ainutlaatuinen pitkittäiskorpus, sillä mukana on osin samoja haastateltavia kolmelta eri vuosikymmeneltä: 1970-, 1990- ja 2010-luvulta. Ensimmäisellä kierroksella haastateltiin yli sataa syntyperäistä helsinkiläistä, jotka edustivat kolmea eri ikäryhmää, kahta asuinaluetta ja kolmea eri sosiaaliryhmää, sekä miehiä että naisia. Vuosina 1991–92 kerättiin uusi aineisto, joka koostuu 29 aiemmin haastatellusta sekä uudesta nuorten ryhmästä (16 haastateltavaa). Vuonna 2013 toteutetussa kolmannessa vaiheessa tavoitettiin 27 aiemmin haastateltua sekä valittiin uusi 16 nuoren ryhmä.

Korpuksen avulla voi tehdä niin kulttuurihistoriallista, sosiologista kuin kielitieteellistäkin tutkimusta. LAT-palvelussa voi tehdä litteraateista monentyyppisiä hakuja ja vastaavia äänitteitä pääsee myös kuuntelemaan.

Hankkeen käynnisti prof. Terho Itkonen, ja sitä jatkoi prof. Heikki Paunonen. Viimeisimmästä vaiheesta, johon on kuulunut uuden aineiston keruu, aiemman aineiston digitointi sekä korpuksen rakentaminen, on vastannut dos. Hanna Lappalainen. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet Kotimaisten kielten keskus sekä FIN-CLARIN, joka on kehittänyt työkaluja aineiston eri käsittelyvaiheiden helpottamiseksi ja siirtänyt valmiin korpuksen LAT-alustalle. Vuonna 2013 toteutetun osuuden rahoitti Koneen Säätiö.

Lisätietoa:
dos. Hanna Lappalainen
050-3185250
hanna.lappalainen(a)helsinki.fi