__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

1.12.2011
Koneen Säätiön apurahoja laitoksen tutkijoille ja tutkimusprojekteille

Koneen Säätiö on jakanut lähes 9 miljoonaa euroa apurahoja ja avustuksia tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseksi.

Säätiön rahoitusta saavat mm. professori Jyrki Nummen (kotimainen kirjallisuus) hanke Suomalainen kirjallisuuspankki, yliopistonlehtori Tiina Onikki-Rantajääskön (suomen kieli) hanke Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä sekä useat laitoksen tutkijat.

Suomalainen kirjallisuuspankki -pilottihankkeen tarkoitus on suunnitella ja testata klassisen suomalaisen kaunokirjallisuuden digitaalinen kokoelma ja kokoelmaan liittyvän käyttäjälähtöisen verkkopalvelun toimintamalli.

Hanke Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä kuuluu kansainväliseen verkostoon, jonka muita osahankkeita johtavat professorit Gábor Tolcsvai Nagy (ELTE, Budapest), Tuomas Huumo (Turun ja Tarton yliopistot) sekä Renate Pajusalu (Tarton yliopisto). Verkosto tutkii eräitä keskeisiä kieliopin ilmiöitä sukukieliä vertaillen. Helsingin yliopiston osahankkeessa keskitytään mm. suomen kielen episteemiseen modaalisuuteen, kiellon ja myönnön polaarisuusilmiöihin, sijajärjestelmään ja tilanilmausten työnjakoon. Sukukielten nykykielenkäyttöön keskittyvä vertailu on uudentyyppinen avaus kansainvälisessä kognitiivisessa kielitieteessä.  

Merkittävä osa laitoksen tutkijoille myönnetyistä apurahoista liittyy Koneen Säätiön kieliohjelmaan, jonka tavoitteena on suomen kielen ja Suomen vähemmistökielten sekä Itämeren alueella puhuttavien pienten kielten ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten aseman vahvistaminen.

Säätiö myönsi apurahaa myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjatyöhön. Kotus sai noin 145 000 euroa Vanhan kirjasuomen sanakirjan ja Suomen murteiden sanakirjan toimitustyöhön.

Lisätietoa:
Lista Koneen Säätiön apurahan saajista 2011