__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Koneen Säätiöltä runsaasti tutkimusrahoitusta laitoksemme tutkijoille

Koneen Säätiö


Koneen Säätiö myönsi tänä vuonna tutkimusrahoitusta monelle laitoksemme tutkijalle ja tutkimusryhmälle. Määrällisesti suurimman potin saivat Arja Hamarin johtama hanke "Mordvalaiskielten deskriptiivinen kielioppi", 250.800 euroa, sekä Merja Salon johtama hanke "Pohjoishantin Shuryshkarin kirjakielen kieliopin ja muiden apuneuvojen laatiminen 2016–2018" 345.000 euroa.

Rahoitusta myönnettiin tänä vuonna erityisesti suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen sekä suomi toisena kielenä -tutkimukseen.

Tässä lista laitoksemme tutkijoista, jotka saivat Koneen Säätiön apurahan.

Tutkijat:

Kim Jeongdo Jatko-opiskelija 2. vuosi, 12 kk apuraha 28.320 euroa
Leksikaalinen ikonisuus ja sen neutraalistuminen etymologisesta näkökulmasta

Saila Järvinen FM, 12 kk apuraha 28.320 euroa
Referoinnin konventiot liikkeessä

Ilona Erika Rauhala FT kieliohjelma post doc, 12 kk apuraha, 32.400 euroa
Adjektiiviattribuuttijärjestelmä ja sen muutos pohjoissaamessa

Fedor Rozhanskiy Dr. kieliohjelma 2. vuosi, 12 kk apuraha, 42.000 euroa
Morphological dictionary of Ingrian: an innovative language resource for a gravely endangered language

Sachiko Sosa Filosofian maisteri, tutkijakoulutettava kieliohjelma 2. vuosi, 6 kk apuraha, 14.160 euroa
Informaatiorakenne itähantin kertovissa teksteissä

Väinö Syrjälä Fil.maist. kieliohjelma 3. vuosi, 12 kk apuraha, 28.320 euroa
Käsitykset kaksikielisen Suomen kielitilanteesta kielimaiseman heijastamana

Anna Tomi Filosofian Maisteri, 12 kk apuraha 28.320 euroa
Esine, objekti, toinen – kokeellinen runous ja uusi materialismi

Heidi Vepsäläinen Filosofian maisteri 2. vuosi, 12 kk apuraha, 28.320 euroa
Suomen kielen no-partikkeli kysymysten vastauksissa

Tomi Visakko FM (väit.) post doc, 12 kk apuraha, 32.400 euroa
Muuntautumisen kulttuuriset teknologiat: Semioottinen käyttäytyminen, refleksiivisyys ja agentiivisuus (Cultural technologies of self-transformation: Semiotic behavior, reflexivity, and agency)

Konstantin Zamyatin FT post doc 3. vuosi, 12 kk apuraha, 32.400 euroa
Can Nationalism Be Imported? Internationalization of the Ethnopolitical Conflict in Russia’s Republic of Mari El in the mid-2000s

Tutkimushankkeet:

Kimmo Granqvist ja työryhmä Doctor of Philosophy, Docent kieliohjelma, jatkoapuraha 102.040 euroa
Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet

Jyrki Kalliokoski ja työryhmä Professori, FT, apuraha 43.440 euroa
Itä-Helsingin uudet Suomen kielet (yhteisölähtöinen toimintatutkimus maahanmuuttajataustaisten vähemmistöjen monenkeskiseen kielenoppimiseen liittyen)

Salla Kurhila ja työryhmä, FT kieliohjelma, apuraha 86.475 euroa
Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen

Janne Saarikivi FT, kollegiumtutkija kieliohjelma, jatkoapuraha 65.640 euroa
Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa

Arja Hamari ja työryhmä FT, apuraha 250.800 euroa
Mordvalaiskielten deskriptiivinen kielioppi

Tapani Salminen Dosentti, filosofian tohtori, apuraha 145.000 euroa
Metsänenetsin kielioppi

Merja Salo FT, apuraha 345.000 euroa
Pohjoishantin Shuryshkarin kirjakielen kieliopin ja muiden apuneuvojen laatiminen 2016–2018


Katso kaikki myönnetyt apurahat Koneen Säätiön sivuilta tai yliopistokohtainen listaus täältä.