__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

26.4.2013
Koneen Säätiöltä tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille

Koneen Säätiö

Koneen Säätiö myönsi rahoitusta mm. komin kielen ja Länsi- ja Pohjois-Siperian alkuperäiskansojen kielten ja kulttuurien tutkimukseen sekä suomalais-ugrilaisten kylien kielen elvyttämiseen.

Tässä lista laitoksemme tutkijoista, jotka saivat Koneen Säätiön apurahan:

Lisätietoa: http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2013/.