__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

5.12.2012
Koneen Säätiöltä tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille

Koneen Säätiö myönsi rahoitusta mm. viittomakielen, suomen, ruotsin, saamen, romanin,
karjalan tutkimukseen sekä vuorovaikutuksen ja suomalaisen omaelämäkerrallisen runouden
tutkimukseen.

Tässä lista laitoksemme tutkijoista, jotka saivat Koneen Säätiön apurahan:

Tutkijat / Forskare

 • Jarmo Alatalo: Sölkupin kielen morfoformanssit
 • Marja Etelämäki: Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa
 • Joanna Gronska-Turunen: Impersonals in spoken Finnish and Polish
 • Pilvi Heinonen: Opettajan ironia luokkahuonevuorovaikutuksen resurssina
 • Anna Hollsten: 1960- ja 70-luvun suomalainen omaelämäkerrallinen runous
 • Jaakko Häkkinen: Before and after the protolanguage
 • Santeri Junttila: Kantasuomalais-balttilaiset kontaktit I. Lainasanatutkimuksen historia
 • Petri Kallio: Yhteissuomalainen sanasto
 • Nina Kamppi: Teoria ja metodologia leksikografisessa merkityksenkuvauksessa
 • Tapani Möttönen: Conceptualizer and the dimensions of construal in Cognitive Grammar
 • Auli Oksanen: Koltansaamen õõttâ-verbijohdokset
 • Alexander Pustyakov: Marinmaan permiläisperäistä paikannimistöä
 • Sachiko Sosa: Itähantin kielen informaatiorakenne kertovissa teksteissä

Tutkimushankkeet / Forskningsprojekt

 • Kimmo Granqvist ja työryhmä: Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen
  murteet
 • Riho Grünthal ja työryhmä: Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä
  ympäristössä (2013-2016)
 • Hanna Lappalainen ja työryhmä: Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohanke
 • Tiina Onikki-Rantajääskö ja työryhmä: "Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten
  kehyksessä" -hanke tutkii osana kansainvälistä verkostoa suomen kielen rakenteiden
  kontekstuaalisia funktioita verraten niitä viroon, unkariin ja ersään

Taidehanke / Konstprojekt

Ympäristötaiteilija Tristan Hamel: Down River Vashka. Taide- ja tiedeprojekti Komin
tasavallassa. Projektin tieteellisestä puolesta vastaavat Niko Partanen sekä joukko muita
opiskelijoita Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten oppiaineesta.

****************************

Lisätietoa: http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/tiedote-2012.