__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

7.1.2015

Suomalainen klassikkokirjasto verkossa 15.1.2015 alkaen


Kirjallisuuspankki-projektin tuottama digitaalinen suomalainen klassikkokirjasto julkaistaan 15.1.2015. Klassikkokirjaston julkaisutilaisuus pidetään klo 16.00 Helsingin yliopiston Kaisa-talossa, Salissa 7062.

Klassikkokirjasto on kattava lähdekriittinen kokonaisuus suomen- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta, joka sisältää lisäksi kaunokirjallisuuteen liittyvää tutkimustietoa, kuten bibliografioita ja erilaisia hakujärjestelmiä, sekä suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirjan, Joutsen – Svanen.

Klassikkokirjastossa voi lukea ja tutkia kaunokirjallisia teoksia ja tulevaisuudessa myös rakentaa virtuaalisen opiskelu- ja tutkimusympäristön käyttäen kirjoja, aikakauslehtiä ja esimerkiksi ääni- ja kuvamateriaalia sekä teknisiä apuneuvoja kuten sanakirjoja ja tutkimuskirjallisuutta.

Klassikkokirjasto mahdollistaa pääsyn muutoin vaikeasti saataviin aineistoihin, ja esimerkiksi suomen kieltä ja kirjallisuutta Suomen ulkopuolella tutkivien ja opiskelevien mahdollisuus saada aineistoja paranee ratkaisevasti. Koulujen opettajille aineiston muokattavuus takaa puolestaan mitä moninaisimmat muuntelumahdollisuudet opetus- ja harjoitusmateriaalin laadintaan.

Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto, ja hankkeen vastuullinen johtaja on kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi.

Lisätietoa Kirjallisuuspankki-hankkeesta löytyy hankkeen kotisivuilta.