__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

29.11.2011
Yliopiston kolmivuotinen tutkimusmääräraha Taru Nordlundin hankkeelle "Kirjeitä alhaalta päin: 1800-luvun itseoppineiden kirjoittajien sosiolingvististä diskurssintutkimusta"

Kirjehanke

Yliopistonlehtori Taru Nordlundin hanke "Kirjeitä alhaalta päin: 1800-luvun itseoppineiden kirjoittajien sosiolingvististä diskurssintutkimusta" sai yliopiston kolmivuotisen tutkimusmäärärahan.

Tutkimushanke tutkii itseoppineiden kirjoittajien kirjeitä. Laajoja taustakysymyksiä ovat: Miten erilaiset kirjoittamisen tavat kehittyivät 1800-luvun Suomessa, miten eri kielimuotojen sosiaaliset merkitykset neuvoteltiin uusiksi ja missä määrin itseoppineet kirjoittajat osallistuivat yhteiskunnalliseen keskusteluun? Hankkeen tavoitteina on kehittää itseoppineiden kirjoittajien tekstien lingvistisiä tutkimusmenetelmiä ja parantaa yhteisten tutkimusaineistojen saatavuutta. Yleisenä päämääränä on syventyvä ymmärrys 1800-luvun Suomen sosiolingvistisestä tilanteesta.

Yliopiston kolmivuotiset tutkimusmäärärahat on tarkoitettu erityisesti sellaisille lupaaville tutkijoille, jotka eivät vielä ole ehtineet hankkia runsasta ulkopuolista rahoitusta, ja jotka ovat tutkijanurallaan itsenäistymisvaiheessa tai perustamassa omaa tutkimusryhmäänsä. Tutkimusmäärärahojen myöntämisestä päättää rehtori yliopiston tieteellisen neuvoston esityksestä.

Lisätietoa hankkeesta: Taru Nordlund (yhteystiedot ja julkaisut Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä).