__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

25.5.2012
Väitöstilaisuus
Susanna Kiraly: "COMPUTER-AIDED EAR-TRAINING – A Contemporary Approach to Kodály's Music Educational Philosophy".

PhL Susanna Kiraly väittelee 25.5.2012 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "COMPUTER-AIDED EAR-TRAINING – A Contemporary Approach to Kodály's Music Educational Philosophy".


Kodályn musiikkikasvatusfilosofian keskeisiin periaatteisiin kuului ajatus siitä, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus musiikin kielen oppimiseen, ja tämän oppimisen tulisi tapahtua lapselle luonnollisella ja helpolla tavalla.

Kiraly syventyy tutkimuksessaan Kodály-konseptin mahdollisuuksiin erityisesti säveltapailun tietokoneavusteisen opetusmenetelmänsä kehittämisessä ja sen toimivuuden testaamisessa. Nyt kehitetyn opetusohjelman tarkoituksena on ollut luoda uusi Kodály-pohjainen, säveltapailun oppimista helpottava väline musiikkioppilaitosten käyttöön.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, Auditorio 2 Metsätalo, Unioninkatu 40. Vastaväittäjänä on DMus László Norbert Nemes, Franz Liszt Academy of Music, Budapest, Hungary, ja kustoksena on professori Riho Grünthal.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Susanna Kiraly
susanna.kiraly(at)helsinki.fi