__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Professori Hanna Lehti-Eklund laitoksemme johtajaksi

Humanistisen tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki on vahvistanut laitosneuvostojen valinnat laitosten johtajiksi kolmen laitoksen osalta 16.12.2013. Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen johtajaksi on valittu prof. Hanna Lehti-Eklund.

Laitosjohtajan toimikausi on 1.1.2014–31.12.2017.