__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

"Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa" on tutkimuksen huippuyksikkö 2012 - 2017


Marja-Leena SorjonenSuomen Akatemian hallitus on valinnut uudet tutkimuksen huippuyksiköt kaudelle 2012-2017. Yksi niistä on prof. Marja-Leena Sorjosen johtama Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa. Arvioinnissa korostettiin hakevan yksikön tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua ja innovatiivisuutta. Huippuyksiköt ovat kansainvälisesti oman tieteenalansa kärkeä.

Monitieteinen Intersubjektiivisuus ja vuorovaikutus -huippuyksikkö tutkii yhteisymmärryksen saavuttamista ja ylläpitämistä keskustelussa.

”Päämetodina on keskustelunanalyysi. Kysymme, miten keskustelijat päätyvät ymmärrykseen tuottaen, tunnistaen ja tulkiten toimintoja ja toimintajaksoja; toisaalta miten kielen rakenteet ovat muotoutuneet palvelemaan yhteisymmärrystä: etenkin vuoron alku ja loppu ovat tärkeitä”, Marja-Leena Sorjonen kuvailee.

Vertailu on keskeistä tutkittaessa yhteisymmärrystä kielikontaktitilanteissa. Puhujan emootioita toimintojakson osana tutkitaan kuvaamalla äidin ja vauvan vuorovaikutusta, fysiologisten reaktioiden ja vuorovaikutuksen suhdetta sekä affekteja kannanottojaksoissa.

Uutta tietoa intersubjektiivisuuden universaaleiksi katsotuista piirteistä tuottaa typologisesti erilaisten kielten analyysi ja tarkempien parametrien kehittäminen kielenkäytön kuvaamiseksi. Tulokset täydentävät teoreettisia selityksiä osoittamalla, että emootio on sosiaalisen vuorovaikutuksen olennainen osatekijä.

Huippuyksikössä toimii kolme tiimiä:
1) Actions and sequencing of actions (Toiminnot ja toimintajaksot, prof. Marja-Leena Sorjonen),
2) Verbal and non-verbal resources for action construction (Toimintojen rakentamisen kielelliset ja ei-kielelliset keinot, prof. Ritva Laury ja prof. Jan Lindström)
3) Interactional embeddedness of emotion (Emootio vuorovaikutuksessa, prof. Anssi Peräkylä)

>> Lisätietoa Suomen Akatemian sivuilla.