__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Laitos Flamman ja internetuudistuksen pilottiyksiköksi

Yliopiston Flammaa ja internetuudistusta lähtevät humanistisesta tiedekunnasta pilotoimaan suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos sekä filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos


Helsingin yliopiston yksiköistä intranetin ja julkiset verkkosivut uudistavat ensimmäisinä kaksi tiedekuntaa, neljä laitosta ja kolme erillislaitosta. Sähköisen työpöydän ohjausryhmä valitsi yksikköpiloteiksi yhdeksän yksikköä. Tiedekunnan kahden laitoksen lisäksi piloteiksi valittiin matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos, kemian laitos, tutkijakollegium, Kielikeskus sekä Svenska social- och kommunalhögskolan.

Tärkeimmät valintakriteerit olivat pilotin vaikuttavuus, yksikön halukkuus ja sitoutuneisuus sekä koti- ja kansainvälinen näkyvyys. Samoin arvioitiin yksikön esittämiä muita perusteluita.

Pilottiprojektissa luodaan mallikäytäntöjä, jotka helpottavat ja linjaavat muiden yksiköiden verkkopalveluiden uudistamista.