__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

FiDiPro-professuuri suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselle

Lorenza MondadaSuomen Akatemian hallitus on päättänyt rahoittaa yhdeksän uutta FiDiPro (Finland Distinguished Professor) -professuuria suomalaisiin yliopistoihin. Rahoituskausi on viisi vuotta.

Yksi yhdeksästä uudesta FiDiPro-professorista on laitoksellemme tuleva Baselin yliopiston yleisen kielitieteen ja ranskan kielen professori Lorenza Mondada. FiDiPro-hankkeen nimi on "Multimodality: Reconsidering  language and action through embodiment", ja se tulee toimimaan Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön (http://www.intersubjectivity.fi/) yhteydessä. Hanke kestää vuodet 2015 - 2017, ja Mondada työskentelee Suomessa puolet kustakin vuodesta.


 


Prof. Lorenza Mondada on multimodaalisen vuorovaikutuksen kansainvälisiä kärkitutkijoita. Hän on tutkinut useita eri kieliä ja erityisesti monikielisiä vuorovaikutustilanteita. Hänen tutkimiinsa tilanteisiin kuuluu mm. monikansallisia kokouksia, kirurgisia leikkauksia, videopelien pelaamista ja arkisia vuorovaikutustilanteita ystävien ja perheenjäsenten kesken. Aiheina ovat olleet multimodaaliset keinot (kieli, eleet, asennot ja liike, katse jne.), kielenvalinta, koodinvaihto ja syntaksi.

Lisätietoa: