__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö aloitti toimintansa

Huippuyksikkö

Viime keväänä Suomen Akatemian huippuyksikkörahoituksen saanut Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa on käynnistänyt toimintansa vuodenvaihteessa.  Kuusivuotisessa hankkeessa tutkitaan, kuinka yhteisymmärrys ja yhteinen kokemus saavutetaan ja säilytetään ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa.

Monitieteinen ja monikielinen huippuyksikkö kokoaa intersubjektiivisuuden teeman ympärille kielentutkijoita ja sosiaalitieteilijöitä. Tutkijoita on yhteensä noin 45. Intersubjektiivisuuden tutkimuksen keskeisenä metodina on keskustelunanalyysi, johon yhdistyy vuorovaikutuslingvistiikka, konstruktiokielioppi, psykofysiologia sekä eleiden tutkimus. Useasta osahankkeesta koostuvalla hankkeella on kolme osa-aluetta – toiminnot, kielelliset ja ei-kielelliset keinot ja emootio – joista kullakin on oma tutkimustavoitteensa ja tulokulmansa intersubjektiivisuuteen. Huippuyksikkö on joustava ja dynaaminen kokonaisuus, jossa tiimien tutkimusalueet paitsi täydentävät ja tukevat toisiaan, myös yhdistyvät tiimirajojen yli. Tieteellisten tulosten lisäksi huippuyksikkö tarjoaa tietoa, jota voidaan hyödyntää nyky-yhteiskunnan keskeisiä vuorovaikutusprosesseja kehitettäessä.

Prof. Marja-Leena Sorjosen tiimi lähestyy intersubjektiivisuutta toiminnasta käsin: tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka puhujat saavuttavat keskinäisen ymmärryksen rakentamalla, tunnistamalla ja tulkitsemalla toimintoja ja toimintajaksoja vuorovaikutuksen osana. Prof. Ritva Lauryn ja prof. Jan Lindströmin tiimin tutkimuksissa pyritään kuvaamaan, miten kielen rakenteet sekä myös ei-kielelliset keinot ja puheen prosodia ovat virittäytyneet palvelemaan yhteisymmärryksen saavuttamista. Prof. Anssi Peräkylän emootiotiimi puolestaan tarkastelee puhujayksilön emootioiden asettumista toimintojaksojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen osaksi. Huippuyksiköllä on käytettävissään laajat aineistot ääni- ja videotallenteita erityyppisistä vuorovaikutustilanteista (arkisia ystävien ja perheenjäsenten välisiä keskusteluja, äidin ja vauvan välisiä vuorovaikutustilanteita; asiointikeskusteluja erilaisissa tilanteissa; keskusteluja erilaisissa hoidollisissa tilanteissa; keskusteluja, joissa osanottajat ovat kielellisesti epäsymmetrisessä asemassa). Yhteensä aineistoa on noin 700 tuntia. Pääkohteina ovat suomi ja suomenruotsi; muita keskeisiä tutkittavia kieliä ovat viro ja englanti.

Suurin osa huippuyksikön tutkijoista työskentelee Vuorikatu 3:ssa. Tammikuun lopulla pidetyssä avajaisseminaarissa tutkijat kokoontuivat pohtimaan intersubjektiivisuuden olemusta, siihen liittyviä teemoja ja tutkimuksen suuntaviivoja. Yksikön tutkimuksessa panostetaan kansainvälisyyteen ja tieteidenvälisyyteen: tulevien vuosien aikana on laitoksellamme ja sosiaalitieteiden laitoksella luvassa kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijavieraita, seminaareja, väitöksiä sekä huippuyksikön tutkimukseen liittyvää opetusta. Myös graduntekijöiden ja muiden intersubjektiivisuudesta ja vuorovaikutuksen tutkimuksesta kiinnostuneiden kannattaa olla yksikköön yhteydessä.

Yksikköä johtavat prof. Marja-Leena Sorjonen (yhteystiedot) ja prof. Anssi Peräkylä (yhteystiedot), ja projektikoordinaattorina toimii Linda Hirvonen (yhteystiedot).

Lisätietoja:
Internet-sivut: http://blogs.helsinki.fi/intersubjectivity
Linda Hirvonen (yhteystiedot)