__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Disputation 17.4.2015
Claus Elholm Andersen, nordiska språk

Anna Vatanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'På vakt skal man være' : Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'

"På vakt skal man være når hendelser former seg til en fortelling, for fortellingen hører litteraturen og ikke livet til." Sådan skriver Karl Ove Knausgård i det sjette og sidste bind af Min kamp (2009-2011).

Knausgård kalder selv værket for en roman, men alligevel har mange valgt at læse det som en selvbiografi eller som autofiktion.

I min afhandling tager jeg forfatteren på ordet og sætter samtidig romangenren til diskussion. For samtidig med, at Knausgård udfordrer genren, gør han det inden for rammerne af modernismen og dermed en af de stærkeste litterære traditioner i det 20. århundrede

Det er en tradition, der rummer forfattere som Marcel Proust, Thomas Mann og James Joyce, der alle, som Knausgård, har udfordret romangenren.

Gennem nærlæsninger af udvalgte passager af Min kamp viser jeg i afhandlingen, hvordan Knausgård udvider grænserne for romanen med en sådan autoritet, at det er umuligt at ignorere ham som en af traditionens største romanforfattere.

---

'You have to be on your guard' On Literariness in Karl Ove Knausgård's My Struggle

This dissertation is a discussion of literariness in Karl Ove Knausgård's novel My Struggle (2009-2011). I argue that My Struggle first and foremost is a novel and should be read accordingly.

Though Knausgård might challenge the genre of the novel as we know it, I show how he does so within the framework of one of the strongest traditions in the 20th century. This tradition includes writers such as Proust, Joyce, and Thomas Mann, all of whom, like Knausgård, have sought to challenge the novel as such. Thus, Knausgård is stretching the limits of what a novel can be by taking his point of departure in the challenge that already exists in the genre.

Read this way, Knausgård expands the limits of what a novel is and can do, so it becomes impossible to ignore him as a novelist.

---

Cand.mag Claus Elholm Andersen disputerar fredagen den 17.4.2015 kl. 12 vid Humanistiska fakulteten, nordiska språk på avhandlingen 'På vakt skal man være' - Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'. Disputationen äger rum i universitetets huvudbyggnad, sal 12, Fabiansgatan 33. Opponent är Prof. em. Arne Melberg, University of Oslo, kustos är professor Ebba Witt-Brattström.

Doktorsavhandlingen publiceras i serien Nordica Helsingiensia.

Doktorsavhandlingen har publicerats elektroniskt i E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:
Claus Elholm Andersen
claus.elholm(a)helsinki.fi

Foto: Linda Tammisto