__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Suomalaisen kaunokirjallisuuden Helsinki-kuvauksista viimein laajaa tutkimustietoa
Väitöstilaisuus, 14.6.2013

Lieven AmeelKotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa on valmistunut väitöstutkimus, jossa ensimmäistä kertaa tarkastellaan Helsinki-kokemuksia suomenkielisessä
kaunokirjallisuudessa.

Suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa Helsinki ja sen kirjallisuus ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Taustalla on ajatus suomalaisen kaunokirjallisuuden hitaasta siirtymisestä metsästä kaupunkiin ja kaupunkimaiseman myöhäisestä tulemisesta kirjallisuuteen. Kirjallista Helsinkiä on pitkään pidetty – V.A. Koskenniemen ja Maila Talvion sanoja lainaten – eräänlaisena Tuhkimona, nuorena tyttönä vailla ansiokasta historiaa, ainaisena nousukkaana.

 

 

 

 

FM Lieven Ameelin 14. kesäkuuta tarkastettava väitöskirja "Moved by th City. Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889–1941" kuitenkin osoittaa, että kaupunkikuvaukset ovat olleet voimakkaasti esillä suomenkielisessä proosakirjallisuudessa aina sen alkuvuosikymmenistä lähtien. Jo vuosisadan vaihteen Helsinki-kirjallisuudesta löytyy rikas ja monipuolinen kaupunkikokemusten kirjo.

Reuna-alueita ja liikkumisen kuvauksia

Pitkään on korostettu Tulenkantajien roolia Helsinki-kuvaajina. Ameel esittää, että kun kaupunkikuvaukset sotien välisenä aikana muuttuivat, murros tapahtuikin teoksissa, jotka liikkuivat lajeiltaan ja tematiikaltaan periferiassa.

1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa yhtenäisen kaupungin tilalle tuli vähitellen hajanainen ja osin jopa epätodellinen maisema. Ennen kaikkea kokemus kaupungista estetisoitui. Samalla pääkaupungin keskustan merkitys väheni, ja etualalle nousivat kaupungin reuna-alueet ja tietyt yksittäiset kaupunginosat.

Lieven Ameel tutkii kirjallista Helsinkiä henkilöhahmojen kokemusten kautta. Erityishuomion kohteena ovat liikkumisen kuvaukset kaupunkitilassa. Niiden kautta syntyy luontevasti etenevä tarina Helsinki-kokemusten kehityksestä, aina Helsinkiin saapumisesta kaupungin syvään tuntemiseen.

Tulkittuna yli 60 romaania ja novellia Ahosta Hämäläiseen

Lieven Ameelin väitöstutkimuksen aineisto koostuu yli kuudestakymmenestä romaanista, novellikokoelmasta ja yksittäisestä novellista. Avainteoksia ovat Juhani Ahon "Helsinkiin" (1889), Eino Leinon "Jaana Rönty" (1907) Arvid Järnefeltin "Veneh'ojalaiset" (1909), Mika Waltarin "Suuri illusioni" (1928), Joel Lehtosen "Henkien taistelu" ja Helvi Hämäläisen "Säädyllinen murhenäytelmä" (1941). Osa analysoiduista Helsinki-teoksista on tähän asti jäänyt vaille huomiota, ja tutkimus avaa uusia näkökulmia myös tunnetumpaan kirjallisuuteen.

Englanniksi kirjoitettu tutkimus on ensimmäinen väitöskirja ja ensimmäinen monografia, joka tarkastelee Helsinki-kokemuksia suomenkielisessä kirjallisuudessa.

**************************************************

Väitöstilaisuuden tiedot: http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=304&id=6339

Väitöskirja sähköisessä muodossa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8862-9.

Väittelijän yhteystiedot:
Lieven Ameel
lieven.ameel(a)helsinki.fi
(09) 191 24029

**************************************************

Kuva: Saša Tkalčan