Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Alumni- ja keskustelutilaisuudet: Suomalaiset etunimet (21.1.) ja Monikielinen koulu (28.1.)

Monikielinen tauluHelsingin yliopistosta valmistunut suomen kielen tai pohjoismaisten kielten alumni, tule käymään ja päivittämään osaamistasi!

 

 

 

 

 

 

Suomen kielen ja pohjoismaisten kielten alumneille tarjoutuu nyt hyvä mahdollisuus tavata toisiaan, vanhan opiskelupaikkansa henkilökuntaa ja nykyopiskelijoita sekä samalla päivittää osaamistaan. Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos on mukana Helsingin yliopiston alumniviikoilla.

21.1.2013 klo 16:00-18:00
Suomalaisten etunimet
Tiedekulma (Aleksanterinkatu 7)


Yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala, suomen kielen jatko-opiskelija Lasse Hämäläinen ja yliopistonlehtori Terhi Ainiala.

Etunimistömme on 2000-luvulla moninaisempi kuin aiemmin. Suosikkinimet eivät ole yhtä suosittuja kuin vaikkapa 1970-luvulla, ja yhä harvempi löytää nimensä nimipäiväkalenterista. Millaisia oikein ovat aikamme nimeämistrendit? Kuinka nimet ylipäänsä päätyvät nimipäiväkalenteriin? Entä miltä henkilönnimistö näyttää internetissä, jossa nimeämistä ei ohjaa nimilaki vaan ainutlaatuisuuden vaatimus?

Kuvia tilaisuudesta: http://bit.ly/YkisoO.

Video:http://www.helsinki.fi/thinkwall/index.php?videoid=7F902614#thinkcorner.28.1.2013 klo 16:00-18:00
Monikielinen koulu opettajan ja oppilaan näkökulmasta
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, sali 13 (Fabianinkatu 33)


Suomalaisen koulun kielimaisema on muuttumassa. Joissakin kouluissa puhutaan 20:tä eri ensikieltä. Kielikylpykoulut kasvattavat suosiota. Vilkkaan keskustelun aiheeksi ovat nousseet myös kaksikieliset koulut, joissa ruotsin- ja suomenkielisille oppilaille annettaisiin opetusta molemmilla kielillä. 

Paneelikeskustelussa puhutaan mm. siitä, miten oppilaiden erilaiset etniset ja kielelliset taustat näkyvät nykykoulussa. Osataanko koulussa hyödyntää oppilaiden ja oppilasryhmien monikielisyys? Millaista on oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus yläkouluissa, joissa puhutaan 20:tä eri ensikieltä? Miten kieli, etninen tausta ja muut sosiaaliset tekijät kietoutuvat yhteen? Mitä tarkoittaa kielitietoinen koulu ja ketä se hyödyttää? Miten kielitietoisuus muuttaa käsitystä koulusta, opetuksesta ja oppimisesta? Minkälainen on suomen- ja ruotsinkielisten nuorten kielimaisema? Keskustelua käydään suomeksi ja ruotsiksi.

Keskusteluun osallistuvat pohjoismaisten kielten professori Hanna Lehti-Eklund, suomen kielen tohtorikoulutettava Heini Lehtonen ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori sekä suomi toisena kielenä -opetuksen asiantuntija Katriina Rapatti. Keskustelua johdattelee äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio.

Tilaisuudessa esitellään myös tammikuussa ilmestyvä kirja kaksikielisistä kouluista. Kirjassa Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi (Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2013) tutkijat avaavat näkökulmia Suomen muuttuvaan kielimaisemaan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen näkökulmasta ja pohtivat kaksikielisen koulun mahdollisuuksia Suomessa. Kirjassa paneudutaan muun muassa kielikylpyopetukseen sekä vieraalla kielellä opettamisen ja oppimisen haasteisiin. Kirjassa kuvataan myös niiden koulujen arkea, joissa opetusta annetaan muulla kuin oppilaan äidinkielellä. Kirjan on toimittanut paneelikeskustelun puheenjohtaja Liisa Tainio sekä tutkija Heidi Harju-Luukkainen Helsingin yliopistosta.

HUOM! Paneelikeskustelu on n. klo 16.30-17.30. Tilaisuuden alussa (n. klo 16.00-16.30) ja lopussa (n. klo 17.30-18.00) on vapaata keskusteluaikaa laitoksen alumneille, henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Kuvia tilaisuudesta: http://on.fb.me/119xtud.

___________

Kuva: Linda Tammisto