__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

19.12.2013
Julkistamistilaisuus: "Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa"

Kirjan Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa julkistamistilaisuus on torstaina 19.12. klo 16 Porthaniassa (Yliopistokatu 3), 5 krs huoneessa 545. Tervetuloa!

Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa
Toimittaneet Pirjo Virtanen, Lea Kantonen ja Irja Seurujärvi-Kari
Helsinki: SKS

Maailman kaikissa maanosissa asuvia alkuperäiskansoja koskettavat usein samantyyppiset, valtasuhteista ja historiasta juontuvat haasteet. Kirjassa pohditaan, millaisia haasteita nämä kansat eri maantieteellisillä alueilla kohtaavat ja miten alkuperäiskansat ovat pystyneet vastaamaan niihin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kokoelman teemat käsittelevät
alkuperäiskansojen oikeuksia ja niiden toteutumista, määrittelyn haasteita, suhdetta ympäristöön, valtioon ja vallankäyttöön sekä alkuperäiskansojen esittämistä taiteessa, mediassa ja museoissa. Näkökulmana on alkuperäiskansojen moderniteetit ja dekoloniaalinen kosmopoliittisuus: toimijuus modernissa maailmassa, jossa tuotetaan uudenlaisia kansojen ja yksilöiden välisiä suhteita ja yhteisöllisyyttä.

Kirjoittajat: Rani-Henrik Andersson, Leena Avonius, Katri Hirvonen-Nurmi, Lea
Kantonen, Pekka Kantonen, Saara Kekki, Hanna Laako, Karina Lukin, Minna Opas,
Eija Ranta-Owusu, Irja Seurujärvi-Kari, Reetta Toivanen, Pirjo Kristiina
Virtanen, Tea Virtanen, Anna Vohlonen, Sarri Vuorisalo-Tiitinen

https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=2695

Arvostelukappaleet ja lisätiedot: tiedottaja Minttu Nikkilä, SKS, minttu.nikkila@finlit.fi, 040 736 1313