__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Uusi julkaisu tieteidenvälisistä näkökulmista rauhaan

Ritva Hartama-Heinosen ja Pirjo Kukkosen toimittama uusi julkaisu ACTA TRANSLATOLOGICA HELSINGIENSIA (ATH) Volyymi 3: PAX (2015) on ilmestynyt.

Julkaisu perustuu vuonna 2012 pidettyyn symposiumiin Humanistit ilman rajoja – Tieteidenvälisiä näkökulmia rauhan kieleen: käsitteitä, modaliteetteja ja metaforia. Julkaisun artikkeleissa käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin: Miten humanististen alojen tutkijat näkevät rauhan kielen tai rauhan käsitteenä, modaliteetteina ja metaforina? Minkälaisia tieteidenvälisiä tarkastelutapoja voimme luoda, minkälaisia rajoja ylittää ja minkälaisia siltoja rakentaa? Miten vaalimme ihmisen hyvää ja humanismia? Miten puhumme ja kirjoitamme rauhasta tieteenaloillamme niin, että samalla edistämme rauhaa?

Julkaisu on luettavissa e-kirjana elektronisessa muodossa, ja koko Acta Translatologica Helsingiensia -sarja on luettavissa Helda-palvelussa.