Tervetuloa Kaappi & Camp-verkkokurssille!

Kuinka kaappi ja paniikki liittyvät toisiinsa? Onko lesbo nainen? Mitä tarkoittaa 'pakollinen heteroseksuaalisuus' ja mikä on sen suhde heteronormatiivisuuden käsitteeseen?

Kaappi & camp - lesbo- ja queertutkimuksen klassikot on Kristiina-instituutin yhteistyössä naistutkimuksen yliopistoverkoston HILMAn kanssa järjestämä valtakunnallinen verkkokurssi, jonka opettajana toimii FM Johanna Pakkanen.

Kurssilla tutustutaan varhaisiin lesbo- ja queertutkimuksen teksteihin ja niiden tulkintoihin. Kurssi taustoittaa queertutkimuksen nykykeskusteluja ja avaa näköalan queertutkimuksen omaan historiaan.

Koska kyseessä on intensiivikurssi, opiskelu edellyttää mahdollisuutta työskennellä intensiivisesti huhti- toukokuussa kuuden viikon ajan kurssikirjallisuuden ja verkkokeskustelujen parissa. Kurssilla oppiminen on pitkälti yhteisöllistä, sillä se tapahtuu paitsi itseopiskelun (luetut tekstit, lukemispäiväkirja), myös WebCT-oppimisympäristössä käydyissä verkkokeskusteluissa, joissa kurssin lukemistoa käsitellään teema-aloittain. Opiskelijat harjoittelevat myös verkkokeskustelun tuutorointia pienryhmäkeskustelujen vetäjinä. Opintosuoritukseen kuuluu suppea kirjallinen lopputehtävä, jossa hyödynnetään kurssilla pidettyä lukemispäiväkirjaa. Kurssi on aineopintotasoinen.

Kurssilukemisto löytyy joko avoimesta verkosta, kurssin omilta WebCT-sivuilta tai   EBSCOhost-tietokannasta, johon on pääsy Kansallisen elektronisen kirjaston eli FinELibin kautta. Käyttääkseen EBSCOhostia opiskelijalla on oltava kurssin aikana pääsy yliopiston verkkoon.

Yhteystiedot

Kurssia opettaa FM Johanna Pakkanen (johanna.pakkanen[at]helsinki.fi)

Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti
HILMA-verkosto